Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Przewodnik metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej to kompendium metodyczne zawierające materiały wytworzone w czasie szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich, zawierające:

  • innowacyjne metody i techniki nauczania w edukacji polonijnej (na podstawie prowadzonych warsztatów)
  • uniwersalne narzędzia i pomoce dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela polonijnego
  • wykorzystanie TIK w edukacji polonijnej
  • scenariusze zajęć prowadzonych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi

Opublikowanie przewodnika przewidziano na VI 2023r.

---

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.