Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Przewodnik metodyczny nauczyciela polonijnego został opracowany w ramach realizacji projektu „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, o nr umowy: 2020-1-PL01-KA201-081783.

Przewodnik metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej to kompendium metodyczne zawierające materiały wytworzone w czasie szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich, zawierające:

  • innowacyjne metody i techniki nauczania w edukacji polonijnej (na podstawie prowadzonych warsztatów)
  • uniwersalne narzędzia i pomoce dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela polonijnego
  • wykorzystanie TIK w edukacji polonijnej
  • scenariusze zajęć prowadzonych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi

 

Przewodnik metodyczny nauczyciela szkoły polonijnej

Materiał udostępniono na licencji: CC - BY 4.0

CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International | Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

I. Charakterystyka organizacji/szkół partnerskich i opis ich działalności w związku z Covid-19

 - pobierz (pdf) -

II. Uniwersalne narzędzia i pomoce dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela polonijnego

 - pobierz (pdf) -

III. TIK w edukacji polonijnej

 - pobierz (pdf) -

IV. Metody i techniki nauczania wykorzystywane w edukacji polonijnej (materiały z warsztatów):

 - pobierz (pdf) -

 

Filmy i scenariusze z prowadzonych warsztatów

 

Szkolenie "Inteligencje wielorakie" - film

---

 Szkolenie "Lapbook" - film

---

Szkolenie "Zabawy podwórkowe" - film

Szkolenie "Zabawy podwórkowe" - scenariusz (pdf)

---

Szkolenie "Koncepcja pracy i rozwoju szkoły polonijnej" - film

---

Szkolenie "Gadki czyli proste rozmowy na trudne tematy" - film

---

Szkolenie "Myśląca szkoła, czyli jak rozwijać kreatywność uczniów szkół polonijnych"  - film

---

Szkolenie "Matematyka nie musi być trudna - gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych" - film

---

 Szkolenie "Edukacja przez ruch wg. koncepcji dr Doroty Dziamskiej w edukacji polonijnej" - filmy

- cz. 1 - - cz. 2 - - cz. 3 - - cz. 4 - - cz. 5 - - cz. 6 - - cz. 7 - - cz. 8 - - cz. 9 - - cz. 10 - - cz. 11 - - cz. 12 - - cz. 13 - 

---

Szkolenie "Uczę się czytać po polsku – wspomaganie umiejętności czytania uczniów szkół polonijnych" - filmy

- cz. 1 - - cz. 2 - - cz. 3 - - cz. 4 -

Szkolenie "Uczę się czytać po polsku – wspomaganie umiejętności czytania uczniów szkół polonijnych" - scenariusz (pdf)

---

  Szkolenie "Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie" - filmy

- cz. 1 - - cz. 2 - - cz. 3 - - cz. 4 - 

Szkolenie "Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie" - scenariusz (pdf)

---

 Szkolenie "Fikanie brykanie na projektowym dywanie - zabawy muzyczno- taneczne i muzogramy" - film

- cz. 1 - - cz. 2 - - cz. 3 - - cz. 4 - - cz. 5 - - cz. 6 - 

---

 Szkolenie "Aplikacje internetowe w edukacji polonijnej" - film

---

Szkolenie "Każde dziecko może być artystą – stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów szkół polonijnych poprzez aktywność plastyczno - techniczną" - film

Szkolenie "Każde dziecko może być artystą – stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów szkół polonijnych poprzez aktywność plastyczno - techniczną" - scenariusz (pdf)

---

Szkolenie "Jak zachęcać uczniów szkół polonijnych do wypowiedzi w języku polskim? Propozycje rozwiązań metodycznych" - filmy

- cz. 1 - - cz. 2 - - cz. 3 - - cz. 4 - - cz. 5 -

Szkolenie "Jak zachęcać uczniów szkół polonijnych do wypowiedzi w języku polskim? Propozycje rozwiązań metodycznych" - scenariusz (pdf)

---

Szkolenie "Taniec i zabawa to ważna sprawa – czyli aktywna integracja w edukacji polonijnej" - filmy

- cz. 1 - - cz. 2 - - cz. 3 - - cz. 4 - - cz. 5 - - cz. 6 -

Szkolenie "Taniec i zabawa to ważna sprawa – czyli aktywna integracja w edukacji polonijnej" - scenariusz (pdf)

---

 

V.  Flmy i scenariusze zajęć (materiały z kursów e-learningowych, zajęć z uczniami w szkołach partnerskich i warsztatów)

 

 Wizyta w Polsce

Scenariusz zajęć - Hiszpania (pdf)

Scenariusz zajęć - Irlandia (pdf)

Scenariusz zajęć - Litwa (pdf)

Scenariusz zajęć - Wielka Brytania (pdf)

...

Zajęcia z dziećmi w przedszkolu - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi w przedszkolu - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi w przedszkolu - Niderlandy - film

Zajęcia z dziećmi w przedszkolu - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi w przedszkolu - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi w przedszkolu - Belgia - film

 

Wizyta w Hiszpanii

Scenariusz zajęć - Belgia (pdf)

Scenariusz zajęć - Niderlandy (pdf)

Scenariusz zajęć - Litwa (pdf)

Scenariusz zajęć - Wielka Brytania (pdf)

...

 Zajęcia z dziećmi w szkole - Belgia - film

Zajęcia z dziećmi w szkole - Niderlandy - film

Zajęcia z dziećmi w szkole - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi w szkole - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi w szkole - Wielka Brytania - film

 

Wizyta w Litwie

Scenariusz zajęć - Belgia (pdf)

Scenariusz zajęć - Hiszpania (pdf)

Scenariusz zajęć - Niderlandy (pdf)

Scenariusz zajęć - Wielka Brytania (pdf)

...

Zajęcia z dziećmi - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi - Niderlandy - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Belgia - film

 

Wizyta w Belgii

Scenariusz zajęć - Hiszpania (pdf)

Scenariusz zajęć - Irlandia (pdf)

Scenariusz zajęć - Litwa (pdf)

...

 Zajęcia z dziećmi - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi - Niderlandy - film

 

Wizyta w Irlandii

Scenariusz zajęć - Hiszpania (pdf)

Scenariusz zajęć - Litwa (pdf)

Scenariusz zajęć - Wielka Brytania (pdf)

...

 Zajęcia z dziećmi - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Belgia - film

Zajęcia z dziećmi - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi - Niderlandy - film

 

Wizyta w Niderlandach

Scenariusz zajęć - Belgia (pdf)

Scenariusz zajęć - Hiszpania (pdf)

Scenariusz zajęć - Irlandia (pdf)

Scenariusz zajęć - Litwa (pdf)

...

Zajęcia z dziećmi - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi - Wielka Brytania - film

Zajęcia z dziećmi - Belgia - film

Zajęcia z dziećmi - Belgia - film

Zajęcia z dziećmi - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi - Irlandia - film

Zajęcia z dziećmi - Niderlandy - film

 

Wizyta w Wielkiej Brytanii

Scenariusz zajęć - Hiszpania (pdf)

Scenariusz zajęć - Irlandia (pdf)

Scenariusz zajęć - Litwa (pdf)

...

Zajęcia z dziećmi - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi - Litwa - film

Zajęcia z dziećmi - Hiszpania - film

Zajęcia z dziećmi - Niderlandy - film

Zajęcia z dziećmi - Niderlandy - film

Zajęcia z dziećmi - Belgia - film

Zajęcia z dziećmi - Irlandia - film

 

---

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.