Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ProPolonia

Celem Kulturalno – Oświatowo Polonijnego Stowarzyszenia „ProPolonia” jest wspieranie i podtrzymywanie znajomości języka polskiego wśród Polaków mieszkających w Geel/Belgia i jego pobliżu oraz integracja lokalnej Polonii i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w mieście i okolicach.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

  1. prowadzenie Polskiej Szkoły Sobotniej w Geel dla dzieci w wieku 6-12 lat,
  2. prowadzenie Polskiego Przedszkola w Geel dla dzieci w wieku 2-5 lat,
  3. organizowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń związanych z polskim folklorem, tradycjami i obyczajami z udziałem społeczności polonijnej i belgijskiej,
  4. organizowanie przedsięwzięć mających na celu upamiętnianie wydarzeń z historii Polski,
  5. pomoc polskim rodzinom w zaadoptowaniu się w belgijskich realiach poprzez, między innymi, zapoznanie z belgijskimi obyczajami, standardami oraz systemem oświatowym,
  6. inne działania prowadzące do realizacji celów Stowarzyszenia.

Geel, to miasteczko we Flandrii/Belgia, położone 35 kilometrów od Antwerpii. W tej niedużej miejscowości i jej okolicach, mieszka coraz więcej Polaków, którzy znajdują tu zatrudnienie w zakładach mięsnych, firmach transportowych i budowlanych. Wielu młodych Polaków przyjeżdża również do Geel na stypendia naukowe, ponieważ właśnie tutaj znajduje się Instytut Komisji Europejskiej IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements). Fakt, iż Geel jest stosunkowo małą miejscowością sprawia, że większość mieszkających tu Polaków bardzo dobrze się zna. Do tej pory spotykali się na placach zabaw z dziećmi, w sklepach, w domach czy na spacerach. Jednak brakowało czegoś, co mogłoby wszystkich zbliżyć. Dlatego też z inicjatywy grupy Polaków, powstało Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ProPolonia, które działa od 1 lipca 2013. Polska Szkoła Sobotnia oraz Przedszkole w Geel realizuje zajęcia edukacyjne w systemie weekendowym (soboty). Szkoła działa w oparciu o program nauczania opracowany zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce i naucza takich przedmiotów jak: Język polski i Wiedza o Polsce (elementy historii i geografii Polski). Aktualnie do szkoły uczęszcza 30 uczniów. Kadrę stanowi 5 nauczycieli. Głównym zadaniem Polskiej Szkoły Sobotniej w Geel jest nauka języka polskiego (czytania, pisania oraz poprawnego wypowiadania się po polsku), historii i geografii Polski. Szkoła została stworzona z myślą o dzieciach pochodzenia polskiego mieszkających w Geel i okolicy, a także tych, które miały kontakt z Polską i chciałyby uczyć się języka polskiego. Celem szkoły jest także zapoznanie dzieci z kulturą polską poprzez naukę wierszyków i piosenek przeznaczonych dla odpowiedniej grupy wiekowej oraz zapoznanie najmłodszych z polskimi zabawami dziecięcymi w celu tworzenia podstaw emocjonalnych dla przyszłych kontaktów z rówieśnikami w Polsce. W szkole organizowane są także zajęcia z nauki polskich tańców ludowych dzięki czemu dzieci poznają polski folklor i obyczaje oraz kształtują własną tożsamość narodową. Szkoła kształtuje język polski wyniesiony z domu rodzinnego, dba o odpowiedni dobór słownictwa, związków składniowych oraz poprawną budowę zdań tak, aby dziecko mogło komunikować się w języku polskim na poziomie odpowiednim dla swojej grupy wiekowej. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rytmiczne przez co przedszkole rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy kreatywnego myślenia, wspomaga umiejętność orientacji i zwiększa zdolność do szybszego myślenia.

Prezentacja:

belgia