Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Polska szkoła w Schiedam

Polska szkoła w Schiedam należy do fundacji Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji QUO VADIS. Fundacja powstała 12,5 roku temu i od razu utworzyła szkołę dla polskich dzieci z Rotterdamu i okolic. Szkoła prowadzi zajęcia w co drugą sobotę miesiąca. W szkole utworzone jest 5 grup wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-6 latki, 7+ oraz grupa zaawansowana w wieku od 9-12 lat. Szkoła posiada własny program nauczania dostosowany do wymiaru godzin zajęć szkolnych oraz do potrzeb nauczania w grupie dzieci dwujęzycznych. Nauczyciele Szkoły są wolontariuszami i cała praca szkoły ma charakter wolontariatu. Polska Szkoła w Schiedam jest zrzeszona w Forum Polskich Szkół w Holandii. Forum Polskich Szkół łączy większość polskich placówek szkolnych działających w Holandii.W ramach jego działalności odbywa się wiele imprez kulturalnych dla dzieci,m.in. największa z nich to Wierszowisko. Jest to duże wydarzenie teatralne, gdzie szkoły biorą udział w konkursie teatralnym, prezentując przygotowaną sztukę/przedstawienie w tematyce polskiej poezji dla dzieci. Poza tym, szkoła oraz fundacja NPC QuoVadis we własnym zakresie przygotowuje imprezy i wydarzenia kulturalne np. świętowanie dnia 11 Listopada, Andrzejki, Jasełka itp. oraz akcję Młody Ambasador Polski. Jest to akcja zachęcająca Polskie dzieci mieszkające w Holandii do prezentowania i szerzenia wiedzy o Polsce. Dzieci, które w swojej holenderskiej szkole jako temat swojej prezentacji wybrały Polskę, mogą zgłosić naszej fundacji swój udział w akcji Młody Ambasador. Wszystkie prace są przedstawiane na spotkaniu w Ambasadzie Polski w Hadze, gdzie zaproszeni są uczestnicy z rodzicami oraz Pan Konsul. W ten miły i bardzo piękny sposób polskie dzieci uczą się o Polsce jak również rozpowszechniają wiedzę na temat naszego kraju.


Cele działalności szkoły, to:

  • nauczanie języka polskiego oraz historii dzieci dwujęzycznych,
  • wychowanie i nauczanie w duchu polskich tradycji, świąt i obrzędów oraz folkloru,
  • zapoznawanie dzieci z kulturą, historią i literaturą polską,
  • integracje polskiego środowiska na obczyźnie.

W szkole funkcjonuje 5 grup wiekowych z łączną liczba uczniów w szkole - 80. Kadra nauczycielska skład się z 10 osób, po 2 nauczycieli na grupę + nauczyciel muzyki. W skład zarządu wchodzi 5 osób.

Nasza strona http://www.npc-quovadis.nl/

Prezentacja szkoły:

niderlandy