Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Polska Szkoła Altogether

Polska Szkoła Altogether powstała z potrzeby danej chwili oraz inicjatywy rodziców w roku 2010. Jest to szkoła uzupełniająca, sobotnia – gdyż w ciągu całego tygodnia dzieci realizują obowiązek szkolny w szkołach irlandzkich. Zarejestrowana jako organizacja non-for profit. Polska Szkoła Altogether aktywnie działa w Dublinie oraz okolicach i posiada trzy oddziały: w Dublinie, Newbridge oraz Donaghmade. Do szkoły uczęszcza 327 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Polska Szkoła Altogether jest szkołą zarejestrowaną w irlandzkim biurze rejestracyjnym Revenue. Wszystkie zajęcia w szkole prowadzone są zgodnie z zasadami oraz procedurami ustalonymi i zapisanymi w Statucie oraz Regulaminie szkoły i są bardzo podobne do jednostek prowadzących działalność edukacyjną w systemie tygodniowym. Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskiej.


Misja szkoły:

 • „stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia”,
 • efektywne i skuteczne nauczanie,
 • stała kadra o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym,
 • ciekawie prowadzone zajęcia dydaktyczne,
 • ciepła, rodzinna atmosfera, życzliwa opieka w sprawach szkolnych i prywatnych (gdy potrzeba – pomoc psychologa szkolnego),
 • międzynarodowa współpraca ze szkołami w Polsce i w Anglii,
 • małe zespoły klasowe, które sprzyjają stosowaniu różnych technik aktywizujących oraz umożliwiają indywidualizację pracy z uczniem,
 • życzliwość, dobra atmosfera oraz poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci,
 • ciekawe i różnorodne zajęcia dodatkowe,
 • podnoszenie świadomości kształcenia dzieci dwujęzycznych jest naszym priorytetem.

Fakty i liczby:

 • data powstania 01/08/2010
 • liczba oddziałów szkolnych 3
 • łączna liczba uczniów 327
 • łączna liczba nauczycieli i wolontariuszy zatrudnionych w szkole 27
 • łączna liczba klas 26
 • jeden dyrektor na wszystkie trzy placówki

Strona Internetowa: www.polskaszkola.ie

Film - prezentacja szkoły: