Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 Żłobek-Przedszkole w Mejszagole

Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis - Przedszkole w Mejszagole jest placówką oświatowo-wychowawczą podległą samorządowi rejonu wileńskiego. Zajęcia edukacyjne w placówce prowadzone są w języku polskim i litewskim. Ogółem do placówki uczęszcza 70 dzieci w wieku od 1,5 do 7 lat. Jest jedynym przedszkolem w miasteczku Mejszagoła (2 tys. mieszkańców), które znajduje się ok. 25 km od Wilna. Około 50% mieszkańców miasteczka oraz przyległych terenów wiejskich stanowią osoby deklarujące narodowość polską. Do placówki uczęszczają dzieci polskie i litewskie oraz dzieci ze związków mieszanych. Polskie szkoły oraz przedszkola na Litwie są częścią litewskiego systemu edukacji i realizują podstawę programową litewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki. Do 2011 roku nauczanie wszystkich przedmiotów w szkołach polonijnych oraz na etapie edukacji wczesnoszkolnej odbywało się w języku polskim. Reforma edukacji z 2011 roku wprowadziła obowiązkowe nauczanie języka litewskiego oraz wprowadziła nauczanie po litewsku z przedmiotów ojczystych: historia, geografia, wychowanie patriotyczne. Do nauki języka polskiego na Litwie wykorzystuje się podręczniki opracowane przez rodzimych ekspertów na zamówienie litewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki.

Cele placówki:

  • krzewienie języka polskiego oraz kultury polskiej wśród mniejszości polskiej na Litwie;
  • jednoczenie o polonijnego środowiska lokalnego oraz inspirowanie jego aktywnej działalności;
  • propagowanie aktywności i postaw prospołecznej wśród dzieci i młodzieży;
  • rozpowszechnianie wiedzy o Polsce;
  • integracja dzieci i młodzieży polskiej i litewskiej.

Liczba uczniów: 70

Kadra pedagogiczna placówki: 10 nauczycieli

Kadra zarządzajaca: 3

Strona internetowa: http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/

Adres:
ul. Kiemeliu 7A, mst. Mejszagoła, rej. Wileński LT-14240
Tel./fax (8 5) 2 494 330
El. poczta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja:

litwa