Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

A A A

SPOTKANIE III - Hiszpania

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Torredembarze

W dniach 1 - 5 października 2021r. w Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 18 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

01.10.21 – prezentacja instytucji goszczącej Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową
02.10.21 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Polskiej w Tarragonie, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym
03.10.21 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Szkole Polskiej w Tartragonie, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły
04.10.21 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Koncepcja pracy i rozwoju szkoły polonijnej” , „GADKI czyli proste rozmowy na trudne tematy”
05.10.21 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

  

 

SPOTKANIE II - POLSKA

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich w Białymstoku

 W dniach 27 - 31 sierpnia 2021 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 18 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej.

Program szkolenia:
27.08.21 – prezentacja instytucji goszczącej MODM w Białymstoku, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową
28.08.21 – organizacja lekcji otwartych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w języku polskim
29.08.21 – pracownicy merytoryczni z instytucji goszczącej i jednocześnie koordynującej projekt – MODM w Białymstoku przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym oraz przedmiotowym w języku polskim: „Stare i nowe zabawy podwórkowe do wykorzystania w edukacji polonijnej”, „Lapbook - innowacyjna metoda rozwijania kreatywności uczniów szkół polonijnych”, „Inteligencje wielorakie - profil ucznia i nauczyciela”
30.08.21 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku (job shadowing), kadra zarządzająca odwiedziła 2 placówki edukacyjne w celu obserwacji pracy tych instytucji i wymiany doświadczeń
31.08.21 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

 

SPOTKANIE I - POLSKA

W dniach 9 - 10 lipca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe członków zespołów projektowych z instytucji partnerskich odpowiadających za realizację projektu „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”. Spotkanie to, poprzedzone zostało serią spotkań zespołów projektowych w formule online, odbywających się regularnie co miesiąc od lutego 2021 i de facto zainaugurowało właściwą realizację projektu.
Podczas dwudniowego spotkania szczegółowo omówiono podział zadań i sposobów ich realizacji między partnerów projektu, ich koordynacji w odniesieniu do harmonogramu projektu i budżetu. Zespoły projektowe ustaliły także zasady prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji projektu, m.in. powołano zespół ds. monitoringu i ewaluacji spośród członków organizacji partnerskich oraz zatwierdzono regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu. Kolejną ważną kwestią było omówienie finansów, sposobów upowszechniania, oraz podziału zadań dotyczących wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej projektu.
Spotkanie było również okazją do lepszego poznania instytucji koordynatora projektu – MODM w Białymstoku, bliższego zapoznania się członków zespołów projektowych z organizacji partnerskich, wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących usprawnienia prac projektowych.