Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Metodyczne kursy e-learningowe to 12 bezpłatnych kursów e-learningowych dostępnych dla wszystkich na platformie MOODLE https://epolonia2020.modm.edu.pl

Kursy e-learningowe zostały opracowane w ramach realizacji projektu „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, o nr umowy: 2020-1-PL01-KA201-081783

Multimedialne kursy online aktualizujące i uzupełniające wiedzę uczestników projektu oraz wszystkich zainteresowanych na temat metodyki prowadzenia nauczania w języku polskim za granicą. Kursy e-learningowe będą powstawały w trakcie trwania projektu na bazie wiedzy uzyskanej podczas szkoleń nauczycieli polonijnych w organizacjach partnerskich.

---

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.